Billiga Domännamn

En domän är en del av adressen eller namnet du skriver in i adressfältet i din webbläsare, domänen tar dig till en plats på internet, t.ex. www.crystone.se. Efter addressen eller namnet kommer toppdomänen. I Sverige är toppdomänerna .SE och .NU dom mest vanliga och något av ett måste om du vill synas i Sverige. Internationellt sett är .COM den vanligaste toppdomänen.

Passa på att köpa billiga domännamn från:

 Crystone 

 City Network 

Här är ett par tips att tänka på när du registrerar ett domännamn. Välj ett domännamn som är lätt att skriva och komma ihåg. Håll domännamnet så kort som möjligt, om det är långt och komplicerat riskerar du att det felstavas. Undvik siffror och bindestreck, dom är ofta missförstådda och det ser oproffesionellt ut.

Sist men inte minst. Om du vill synas på den svenska marknaden så bör du välja en svensk toppdomän, det vill säga i första hand .se och i andra hand .nu.

Hur ska man välja domänadress?

Det finns två saker du behöver tänka på när du ska välja domänadress. Huvudordet och toppdomänen. Huvudordet för denna sida är kopadomannamn och toppdomänen är .se.

Om du ska starta en webbsida som handlar om ett ämne, och skriva på svenska, (tex hundar) är det optimala att du använder dig av tex namnet hundar.se (som dock är upptagen). På motsvarande sätt är det mest optimalt att använda domänen dogs.com om du skriver på engelska (som också är upptagen).

Det vanligaste är att den domän man vill använda förmodligen är upptagen men det finns alltid alternativ. Ett alternativ är att köpa domänen man vill ha av den nuvarande ägaren. Det andra, billigare, alternativet är att försöka komma på något annat.

I många fall är det kanske bara .se-adressen som är upptagen men inte .nu eller .com, alternativt .net eller .info. Ska du använda dig av dem istället?

Välja toppdomän

Du bör alltså, som sagt, försöka välja .se för svenska sidor och .com för internationella sidor. Förbered dig dock på att framförallt .com är otroligt upptaget. Nära 90% av alla engelska ord med .com är upptagna! För .se är det inte lika illa, men närapå.

Anledningen till att man ska försöka välja dessa ändå är att de flesta type-in:s (när folk skriver adressen direkt i webbläsaren) görs med .se för svenska sidor eller .com för internationella – det är helt enkelt den webbadressen man chansar på om man inte vet.

Om du då använder dig av, och marknadsför, en sida som är .info eller .nu och tex bygger en webbshop etc så finns det en risk att besökarna chansar fel och hamnar hos en konkurrent istället. Exempelvis, om du gör en sida som heter kopadomannamn.net och berättar om dem för kompisar etc så finns en stark risk att de glömmer bort .net och chansar på .se och hamnar här istället.

Ett följdproblem av detta är att besökartrafiken på .se går upp och att om du en dag vill köpa domänen så är den förmodligen mer värdefull och därmed dyrare – ett värde som DU skapat!

Om du däremot räknar med att få mestadelen av dina besökare från Google (och inte så mycket från offline-marknadsföring) så blir toppdomänen av lite mindre betydelse. När folk googlar spelar det mindre roll om de klickar på en .se eller .net-adress (även om .se även här känns mer seriöst, och eventuellt generar fler klick).

Om du alltså inte hittar en .se-adress så har du två vägar att gå: ta en .com/.nu eller variera ordet. Ska du satsa på enbart Google-trafik, välj .com/.nu, ska du satsa större välj .se.

Se också till att köpa den så kallade IDN-domänen om det är applicerbart. IDN-domäner är domäner med åäö. Skapar du en sida för ingenjorer och du kopt domänen ingenjorer.se så bör du också köpa ingenjörer.se.

Om du tänker göra en storsatsning på din webbsida/domän så bör du alltid ha både .se & <domÄn>.se. Vi tar ett exempel:

Äger du domänen ingenjorer.se och vill göra en storstilad satsning på en jobbsida för ingenjörer så kommer du formodligen marknadsföra den som Ingenjörer.se. Även om de flesta förmodligen skriver ingenjorer.se i webbläsaren så kan nog en del skriva just ingenjörer.se och då tappar du den trafiken (om du inte äger ingenjörer.se) – och du marknadsför ju egentligen “fel” sida. Att kalla sidan ingenjorer.se blir också fel, eftersom det inte “går att säga” på samma sätt.

Alternativet, att bara använda IDN-domänen, är inte heller optimalt. Du kan då marknadsföra sidan som Ingenjörer.se (för det är ju vad den heter) men många kommer nog chansa på ingenjorer.se i adressfältet och då tappar du den trafiken (eventuellt till en konkurrent).

För båda exemplen ovan riskerar du därmed att bygga upp en konkurrerande sidas värde. Ett värde som sen, en vacker dag, kommer ligga till grund för vad du kommer att behöva betala för den – om du väljer att köpa den.

Tänk på dessa saker när det är dags att köpa domännamn. Alltså, se till att köpa en .se-domän, köp både med aao och åäö om du satsar stort. Satsar du på en sida som bara ska nås via Google kan du använda i första hand .nu eller .com, och i tredje hand domäner som .net, .info.